Lưu trữ thẻ: Đặc điểm thịt cá ngừ đại dương

#Big Sale Quý 4/2023 Thịt cá ngừ đại dương, cá ngừ đại dương rất giàu vitamin, bao rẻ SG!

Thịt cá ngừ đại dương Quy phương pháp: Hàng xông CO đông lạnh giá bán lẻ: 300.000