Lưu trữ thẻ: Đầu ra cho ốc sên bạch ngọc

#New Sale Quý 2/2024, Nuôi ốc sên bạch ngọc, lãi lớn tại TP.HCM!

Nuôi ốc sên bạch ngọc, mức giá ốc bạch ngọc: 200.000 đ/kg Quy cách : ốc sống, size: 60