Lưu trữ thẻ: Gà ác

#Big Sale Quý 4/2023, Gà đen gọi là gì, gà đen Tây Bắc ăn lễ 30/4&1/5!

Gà đen gọi là gì, mua sỉ gà đen Tây Bắc, Gà đen Tây bắc: 390.000