Lưu trữ thẻ: Gà đen H’Mông

#Big Sale Quý 4/2023, Gà đen gọi là gì, gà đen Tây Bắc ăn lễ 30/4&1/5!

Gà đen gọi là gì, mua sỉ gà đen Tây Bắc, Gà đen Tây bắc: 390.000

#Big Sale Quý 4/2023 Gà H’Mông ở Đồng Nai, chất lượng nhất tại đây!

Gà H’Mông ở Đồng Nai, Gà H’Mông giá sỉ, Giá gà H’mông: 210.000 /kg Quy