Lưu trữ thẻ: Gà H’Mông bản địa giá sỉ

#Big Sale Quý 1/2024, Gà H’Mông giá bao nhiêu, rẻ nhất tại đây!

Gà H’Mông giá bao nhiêu, Gà H’Mông bản địa giá sỉ, chi phí gà H’mông : 270.000 đ/kg