Lưu trữ thẻ: Gà H’Mông có mấy loại

#Big Sale Quý 1/2024, Gà H’Mông giá bao nhiêu, rẻ nhất tại đây!

Gà H’Mông giá bao nhiêu, Gà H’Mông bản địa giá sỉ, chi phí gà H’mông : 270.000 đ/kg

#Big Sale Quý 4/2023 Gà H’Mông ở Đồng Nai, chất lượng nhất tại đây!

Gà H’Mông ở Đồng Nai, Gà H’Mông giá sỉ, Giá gà H’mông: 210.000 /kg Quy