Lưu trữ thẻ: Giá bán cá bè lão

#New Sale Quý 2/2024, Cá bè cụt, cá bè lão tươi sống tại NHÀ TP.HCM!

Cá bè cụt, mức giá cá bè lão: 140.000 đ/kg Hotline: 0905367088 – 0975073760 – 093