Lưu trữ thẻ: Giá sỉ cá ngừ vây xanh Nhật Bản

#Big Sale Quý 4/2023, Cá ngừ vây xanh Nhật Bản, chất lượng hoàng gia tại TP.HCM!

Cá ngừ vây xanh Nhật Bản, giá bán bụng cá ngừ vây xanh : 3.750.000đ/kg Xuất