Lưu trữ thẻ: Giá sỉ cá ninja tươi sống

#Big Sale Quý 4/2023 Cá ninja nướng- món ngon hao cơm – bén mồi tại nhà ở Sài Gòn!

Sản phẩm: Cá giấu đầu lòi đuôi – Cá Ninja tươi sống – Cá ninja nướng chi