Lưu trữ thẻ: Giá sỉ cá ninja

#New sale quý 2/2024 Cá ninja là cá gì? Đặc sản vùng biển tại TP.HCM!

Cá ninja là cá gì? – Cá Ninja tươi sống – cá mút đá . tầm giá lẻ: 250.000 đ/kg Qui phương