Lưu trữ thẻ: Hình ảnh cá chình sông

#Big Sale Qúy 4/2023, Cá chình sống, cá chình biển, cá chình sông, rẻ!

Cá chình sống, giá thành cá chình đen nuôi: 450.000 đ/kg Giá sỉ: ĐT 0905367088 –